Gjennomførte endringer

Nye oversikt

pdok_admin No Comments

2023-06-30
Nye enkle oversikter er på plass.
Pyrodok kan nå kjøre enkle spørringer, og viser resultatene rett på skjermen; skal du ha en PDF av det bruker du vanlig utskriftsmetode (ctrl+P). Du kan også kopiere verdiene fra skjermen og lime de inn i et Excel-ark.

Åpne rapporter som HTML

pdok_admin No Comments

2017-07-20
Legg til en mulighet å åpne rapportene som HTML. Utseendet er ikke like bra som med en PDF men det er godt nok i tilfeller der det ellers ikke blir mulig med rapport pga begrensningene i domPDF.
Alvorlighetsgrad: middels.

Dette valget er nå på plass. Gi beskjed hvis du oppdager feil.

Tidsallokering: Pyrodok

Nye funksjoner i debug-vinduet på mobilen

pdok_admin No Comments

2017-07-12

I debug-vinduet på mobilen:

 1. Nytt valg: Sjekk forbindelse
  Brukeren kan nå sjekke om appen har direkte forbindelse med serveren, ved å klikke på “Ping server”-knappen. Serveren gir en tilbakemelding med mobilens IP-nummer, som support kan spør etter.
 2. Nytt valg: Brukerstøtte
  Ved behov kan support spør om å få tilsendt informasjon om tilstand på mobilen; knappen “Send statistikk” sender brukerdata til support som da får et bedre inntrykk i oppsettet.
 3. Nytt valg: Performance
  Pyrodok-appen fungerer på en rekke Android-mobiler. Noen av disse begynner blir nokså gamle, og support kan spørre brukeren om å trykke på “Run test”-knappen, som forteller konkret om hvor kjapp mobilen er.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Pyrodok

Siste versjon av domPDF – motoren bak PDFene

pdok_admin No Comments

2016-07-02
Oppgrader PDF-version.
Alvorlighetsgrad: lav.

Dette ble ordnet 2017-07-07 og siste versjon av domPDF ble lagt ut: 0.8.0.
En endring ble gjort senere (07-16) da det ble oppdaget at en sikkerhetsinnstilling gjorde at den standard ikke hentet remote innhold – dvs at bildene ikke kom med.

Tidsallokering: Pyrodok

Prosjektoversikt: endringer

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Prosjektoversikt:

 1. Ved valg av prosjekt: automatisk fra/til dato for ikke-arkiverte poster
 2. Kolonne ‘dokumentert’ skal hete ‘publisert’ i stedet
 3. Ny funksjon ‘marker til dokumentasjon’
 4. Knappen ‘Send til dokumentasjonserver’ skal hete ‘Publiser punktinfo’.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

Endring av standard fra/til dato ved bestilling av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-09-19

Ved bestilling av rapporter er standard fra/til dato en uke før siste fredag, fram til torsdagen etterpå.
D.v.s. at fra lørdag 17. september fram til fredag 23. september (2016), så settes standard fra-dato til 9. september (som er en uke før siste fredag som er 16. september), samt til-dato settes til torsdagen etterpå: 15. september.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: templates/reports_*.php

Tidsallokering: Kunde

Ny oversikt med ikke-publiserte poster

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg til: ny oversikt med poster som ikke er publisert enda (= sendt til dokumentasjonsserver).

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: templates/queries.php

Tidsallokering: Kunde

Endre uthenting av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Rapporter; fremgangsmåten:

 1. Kjør spørring basert på valgt fra/til dato sam arkiverte/fakturerte poster;
 2. Få en prosjektliste;
 3. Gå gjennom liste og sammenlign med rapportene der invoiced:true og fra/til er lik datoene, og marker der dette gir en match som grønn;
 4. Vis listen med markeringen til brukeren.

Ta bort ‘marker postene som klar til dokumentasjon’.

Alvorlighetsgrad: høy.

Kilde: /templates/reports.php, /templates/reports_sealing.php

Timeallokering: Kunde

Norsk oversettelser av feltnavn ved redigering av prosjektinfo

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Språk: oversett for ‘rediger prosjekt’: ‘Number’, ‘Date end’, ‘Date start’, ‘Email’, ‘Internal comment’, ‘Internal note’, ‘Travel article price code’.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok

Flytte arkivert punktinformasjon til en annen tabell

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Se på mulighet å arkivere gammel punktinformasjon til annen tabell.

Virker ikke være nødvendig.
http://stackoverflow.com/questions/7115616/move-inactive-rows-to-another-table

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok