Todo

Todo-liste

pdok_admin No Comments

Registrerte saker

2017-01-25
Endre på opplastningskoden fra mobil. Gi tydelig tilbakemelding til montørene hva som ble lastet opp og hva som feilet.
Alvorlighetsgrad: middels.

2016-08-24
Legg inn mulighet for å slette bilder samt laste opp nye.
Alvorlighetsgrad: middels.
Kilde: /ajax/record_edit_get.php

2016-08-24
Legg inn mulighet for masse-oppdateringer: 1. huk av, 2. velg knapp ‘masse-oppdatering’, 3. velg felt-navn, 4. velg ny verdi, 5. velg knapp ‘oppdater’.
Alvorlighetsgrad: lav.
Kilde: /templates/info_project.php

2016-08-24
Under ‘send til dokumentasjonsserver’: Skjul det som ble sendt til serveren basert på dato som er satt (se prosjektoversikt for feltnavn). Vis likevel de postene der redigeringsdato > ‘sendt til server’-dato.
Alvorlighetsgrad: høy.

2016-08-24
Knappen skal hete ‘Lag sluttdokumentasjon & arkiver’.
‘Totalt er det 2 poster i tabellen’ +'(e)’
Gi tilbakemelding at også postene er arkivert.
Arkiver også prosjektet og gi tilbakemelding også om det.
Alvorlighetsgrad: høy.

Gjennomførte endringer

Se oversikten.