Bruk av priskode

Bruk av priskode

pdok_admin No Comment

Rutiner og fremgangsmåter

Når Pyrodok regner ut priser for kategoriene timer, material, stålisolering, tetting osv, bruker den begrepet “priskode”. På prosjektnivå kan det velges en priskode for hver av kategoriene; verdien er 1 eller 2.
Det er f.eks. mulig å bruke priskode 1 for timer samtidig som du bruker priskode 2 for material, osv.

Feltene velges ved redigering av prosjekt, slik:

Bruk av priskode for prosjekt

Priskodene bestemmer hvilket prisfelt brukes ved beregning og verdiene hentes fra følgende felt:

 • Timeregistrering
  Sjekk tabell pdok_hours_codes: priskode 1 = Value2, priskode 2 = Value3.
 • Material
  Sjekk tabell pdok_material_codes: priskode 1 = Value2, priskode 2 = Value3.
 • Stålisolering
  Sjekk tabell pdok_steel_codes: priskode 1 = Price1, priskode 2 = Price2.
 • Tetting
  Sjekk tabell pdok_sealing_codes: priskode 1 = Value2, priskode 2 = Value3.

Tabellene finnes under Innstillinger -> Database.

Obs! For utregning av stålprisene kan felt Prisutregning overstyre bruk av priskode. Hvis det feltet er satt til ‘project’ bruker utregningsrutinen prisverdiene på prosjektnivå, og henter ikke prisene fra de brukte materialene.

You must be logged in to post a comment