Hvordan endre pris på en post som allerede er utregnet?

Hvordan endre pris på en post som allerede er utregnet?

pdok_admin No Comment

Rutiner og fremgangsmåter

Som regel blir prisene regnet ut i bulk, det vil si mange poster samtidig. Etterpå kan man lett kvalitetssikre hele listen, og det kan da være nødvendig å korrigere en post og regne ut prisen på nytt.

hvordan-endre-pris-pa-en-post-som-allerede-er-utregnet

Ved å klikke på utregningsikonet til høyre for den enkelte posten får man opp en oversikt over hva rutinen har gjort og hvilken tall som lå til grunn for utregningen. Dette hjelper som regele med å forstå av hva som evt. må rettes. Det gjør man ved å:

  • gå inn i posten eller prosjektet ved å klikke på lenken
  • endre det som er nødvendig og lagre
  • klikke på nytt på utregningsikonet til høyre for å regne ut ny pris

Det er også mulig å gå inn i posten og overstyre pris-feltene. For stålpunktene er det “Material”, “Akkord”, “Arbeid” og “Ekstra”; for tettingspunkt er det “Artikler”, “Enhetspris”, “Ekstra” og “Timer”.
Husk å også sette felt “Manuell prisutregning” til “1” for å unngå at verdien kan bli regnet ut og bli overskrevet ved et uhell senere. Ikke glem å sette felt “Fakturerbart” til “1” for å signalisere at posten er klar til fakturering.

 

Det kan noen ganger være nødvendig å endre på prisen i grunndataene, f.eks. materiallisten.
Disse ligger under (fra menyet): Innstillinger -> Database, og så som regel en tabell ved navn “pdok_ <noe> _codes”. Dette avhenger om det gjelder tetting, stålisolering, eller annet.

Grunnregel for tabell-navnene er at “df_” -tabellene sendes til mobil-enhetene; det er dataene som montørene jobber med, d.v.s. uten pris og kun aktuell informasjon.
“pdok_” -tabellene inneholder også prisinformasjon samt utgått informasjon som trenges for historikkens del.

You must be logged in to post a comment