Standard prosjektverdier

Standard prosjektverdier

pdok_admin No Comment

Rutiner og fremgangsmåter

Nye prosjekt arver en del standardverdier som ligger i systeminnstillingene.
Du finner disse i tabell ‘pdok_settings’ som man finner under Innstillinger -> Database.

Timeregistrering og Material

Priskode
Bestemmer hvilken priser blir brukt i prisutregning, d.v.s. priser med kode 1 eller 2. Dette er en mulighet å differensiere prisene på. Verdiene kommer fra “default.project.hours_article_price_code” og “default.project.material_article_price_code”.

Stålisolering

Prisutregning
Valgmulighetene er “project” eller “material”. Dette bestemmer om rutinen bruker prisinformasjon fra prosjekt eller brukte materialer/artikler, når materialkostnadene regnes ut.
Verdien kommer fra felt “default.project.steel_article_pricecode”.

Priskode
Bestemmer hvilken priser blir brukt i prisutregning, d.v.s. priser med kode 1 eller 2, hvis utregningen bruker prisinfo fra materialer/artikler (avhengig av prisutregning).
Verdien kommer fra “default.project.steel_calctype”.

Rabatt kledning material, kledning arbeid, maling material og maling arbeid
Verdiene oppgis som tall; se følgende eksempler:

  • -50 = 50% rabatt
  • 0 = ingen rabatt
  • 100 = dobbel pris

Verdiene kommer fra feltene “default.project.steel_discount_paint_work”, “default.project.steel_discount_paint_material”, “default.project.steel_discount_isol_work” og “default.project.steel_discount_isol_material”.

Pris ekstra tid
Pris når montørene må gjøre ekstra arbeid pga slett arbeid fra andre (f.eks. rydde for å komme til, kutte vekk skum osv), så kan de registrere disse timene. Dette feltet bestemmer hvor mye dette tidsforbruket skal faktureres ut med.
Verdien kommer fra feltet “default.project.steel_price_extra”

Pris kledning akkord, material, arbeid

Akkordpris er pr m2; pris for arbeid er pr time, og pris for material er pr m2 (hvis prosjekt bruker denne verdien, se prisutregning). Dette er verdiene for punktene hvor stålkonstruksjonen kles inn.
Verdiene kommer feltene “default.project.steel_price_isol_accord”, “default.project.steel_price_isol_work” og “default.project.steel_price_isol_material”.

Pris maling akkord, material, arbeid

Akkordpris er pr m2; pris for arbeid er pr time, og pris for material er pr m2 (hvis prosjekt bruker denne verdien, se prisutregning). Dette er verdiene for punktene hvor stålkonstruksjonen males.
Verdiene kommer feltene “default.project.steel_price_paint_accord”, “default.project.steel_price_paint_work” og “default.project.steel_price_paint_material”.

Tetting

Rabatt enhetspriser, artikler, tillegg og fuging

Verdiene oppgis som tall; se følgende eksempler:

  • -50 = 50% rabatt
  • 0 = ingen rabatt
  • 100 = dobbel pris

Verdien kommer fra feltene “default.project.tetting_discount_tubes”, “default.project.tetting_discount_articles”, “default.project.tetting_discount_additional”, “default.project.tetting_discount_fuge” og “default.project.tetting_article_price_code”.

Tettingsområde (mm)
Dette er tettingsområdet utenfor gjennomføringen som er inkludert i enhetsprisen for nye prosjekt (mm). Sålenge montørene som tar hull til elektrisitetsrør eller ventilasjon gjør jobben skikkelig vil det ikke påløpe noen ekstra kostnader ifm tetting av hullet; tar de derimot godt i og lager for store utsparinger, vil det koste mer å tett hullet. Alt utover området her blir beregnet som tillegg (mha tilleggsberegning begger sider, tilleggsberegning faktor og tilleggsberegning konstant).
Verdien kommer fra felt “default.project.tetting_area”.

Pris arbeid
Pris når montørene må gjøre ekstra arbeid pga slett arbeid fra andre (f.eks. rydde for å komme til, kutte vekk skum osv), så kan de registrere disse timene. Dette feltet bestemmer hvor mye dette tidsforbruket skal faktureres ut med.
Den vanlige prisen for arbeid ligger i enhetsprisene.
Verdien kommer fra felt “default.project.tetting_work”.

Tilleggsberegning konstant og tilleggsberegning faktor
Alt område som må tettes utover arealet som er inkludert i enhetsprisen, definert mha tettingsområde (mm), heter tillegg. Kostnaden for denne overflaten regnes ut slik:

tilleggsberegning konstant + (tilleggsberegning faktor * tilleggsareal i dm2)

En konstant på 35 kroner  og faktor på 20 kroner vil bety følgende for et areal på 20 dm2:

35 + (20 * 20) = 435 kr

Verdiene er altså kronebeløp, og kommer fra feltene “default.project.tetting_extra_addition” og “default.project.tetting_extra_factor”.

Tilleggsberegning begge sider
Det kan være aktuelt å kalkulere ekstra for to-sidig tetting på begge sider (av vegg eller tak). Faktoren som oppgis her er en gangefaktor, så 1 vil betyr ingen tillegg, 2 betyr dobbel pris, og 0 betyr at beløpet nullstilles.
Verdien kommer fra felt “default.project.tetting_extra_both_sides”.

Fuging utregningsfaktor og Fuging utregningskonstant
På samme måte som for utregning av tillegg er det mulig å prissette fugearbeid.
Verdiene kommer fra feltene “default.project.tetting_fuge_factor” og “default.project.tetting_fuge_addition”.

Fuging maks dim. (mm)
Dette feltet er maksimum dimensjon på en fuge-gjennomføring: hvis minste-verdien av en av dimensjonene større enn denne verdien, er det ikke fuging likevel, selv om faget er satt til “Fuge”. Punktet regnes da som vanlig tette-arbeid (mm). Dette gjøres for at montørene skal slippe å tenke på prisingen når de er på oppdrag.
Verdien kommer fra felt “default.project.tetting_fuge_check_max”.

You must be logged in to post a comment