Endre/sette pris for timeregistrering

Endre/sette pris for timeregistrering

pdok_admin No Comment
Rutiner og fremgangsmåter

Prisene for tidsforbruk ligger flere plasser da det registreres flere plasser:

  • Timeregistrering
  • Prosjektinnstillinger for tidsforbruk
  • Innstillinger for Tetting og Stålregistreringer
  • Material-poster

Timeregistrering

Bruker du timeregistrering styres funksjonene via verdier i tabell ‘Timerkoder’ (pdok_hours_codes).

Visma

Noen typer timer som montørene registrerer skal videre til Visma, og da med en egen Visma-kode.
Dette styres av feltene Verdi 5 (visma-koden, f.eks. 10, 13, 25 osv) og Verdi 6 (teksten “visma” i denne kolonnen bestemmer om en post skal videre til Visma).

Prisutregning

Pyrodok bruker priskode 1 eller 2, som gir mulighet å prissette prosjekt på to måter.
Prisene ligger i feltene Verdi 2 (for priskode 1) og Verdi 3 (for priskode 2).

Prosjektinnstillinger for tetting- og stålposter

For tetting- og stål-poster kan montørene oppgi tidsforbruk som utenom det vanlige, f.eks. når et punkt er vanskelig å komme til eller når de må rydde unna søppel osv. Dette tidsforbruket blir avregnet basert på verdiene som ligger på prosjektet.
Verdiene finner du under det aktuelle prosjektet, og så under tab ‘Prosjektinformasjon’ (verdiene Steel: price extra work og Sealing: Work).  For stål finnes det dessuten to ekstra verdier: Steel: price paint material og Steel: price paint work.
Verdiene må foreløpig redigeres rett i tabellen, dvs. under Innstillinger -> Database -> pdok_project_specifics.

Material

Det kan godt hende at det ligger poster i tabellen pdok_material_codes, som montørene kan velge når de registrerer materialforbruk. Dette er ikke noe Pyrodok foreskriver eller forventer, men det kan være en fremgangsmåte som er valgt for å få montørene til å skrive tidsforbruket. Du finner verdiene under Innstillinger -> Database -> pdok_material_codes, og så sjekke om det ligger poster som handler om tidsforbruk og derfor har en egen pris.

You must be logged in to post a comment