Hvordan laste opp byggetegninger

Hvordan laste opp byggetegninger

pdok_admin No Comment
Rutiner og fremgangsmåter

Byggetegningene i Pyrodok skal være i bildeformatet JPG. Hvis byggetegningene kommer som PDF (som er vanlig), må du gjøre disse om til JPG først, se: /hvordan-gjore-om-et-pdf-dokument-til-jpg-bilder/. Deretter kan byggetegningene lastes opp til Pyrodok.

Fremgangsmåten er:

 1. Logg på Pyrodok
 2. Klikk i menyet til venstre på ‘Prosjekttegninger’. Følgende vindu kommer opp:
  upload byggetegninger 1
 3. For å laste opp et bilde, skroll ned til du ser:
  upload byggetegninger 2
 4. Velg rett prosjekt fra listen, og klikk så på “Choose File” (som heter muligens “Velg fil” eller lignende). Velg JPG-filen som du ønsker å legge til fra utforskeren:
  upload byggetegninger 3
 5. Dobbelklikk på filen, eller marker filen og klikk på “Open” / “Åpne”-knappen.
  Filen lastes nå opp, legges på rett plass i systemet og det vises en bekreftelse:
  upload byggetegninger 4
 6. Gjenta dette evt. for de øvrige filene.

Åpne og slette

Du kan åpne en fil for å se inneholdet ved å klikke på fillenken. Tegningen åpnes i et nytt vindu.

Du kan også slette et bilde, f.eks. hvis det havnet under feil prosjekt, ved å klikke på krysset til høyre. Systemet spør da om en bekreftelse som ser slik ut:
upload byggetegninger 5

Tilgang til byggetegningen og meta-data

Byggetegningen er nå på plass og er lagret innenfor rett prosjekt.
Neste steg er å gi montører tilgang til dette bildet, for å unngå nedlastning av store bilder til alle og en – pga begrenset plass på nettbrettene – samt kostnader for overføringen.
Denne informasjonen samt annen meta-informasjon som f.eks. hvilket bygg, etasje etc en tegning hører til, må også oppgis.

Fremgangsmåten er:

 1. Klikk på lenken ‘pdok_project_drawings’ som åpner tabellen med informasjon om tegningene i et nytt vindu og det er her informasjon om byggetegningene skal inn.
  Klikk på ‘Legg til’-knappen. Følgende vindu vises:
  upload byggetegninger 6
 2. I dette vinduet vises følgende felt:
  • ID: Dette feltet fylles ut automatisk av Pyrodok – du kan hoppe over dette feltet.
  • Prosjektnr: Dette feltet inneholder Pyrodoks interne prosjektreferanse. Du finner referansenummeret ved å finne prosjektet i listen, klikke på prosjektet for å åpne det, og sjekke under detaljene; feltet heter ID og er som regel det samme som prosjektnummeret når disse importeres fra f.eks. Landax eller lignende.
  • Referanse: Dette er tegningsreferansen og hentes fra tegningen selv. Kan være tom.
  • Bygg: Hentes fra tegningen og bør ikke være tom.
  • Etasje: Hentes fra tegningen og bør ikke være tom.
  • Revisjon: Hentes fra tegningen og bør ikke være tom.
  • Tilgang: Dette er en liste over montører som har tilgang til tegningen – dvs at Pyrodok laster ned denne tegningen til montørene i denne listen. For å finne referansen til montøren, gå til Innstillinger -> Database og velg tabell df_user (best å gjøre dette i et nytt vindu slik at du kan gå fram og tilbake). Klikk på den aktuelle bruker-posten for å få opp relevant informasjon om brukeren. I eksemplet her har montør 201 intern referansenummer 1729. Det er denne verdien som skal inn i feltet Tilgang her.
   upload byggetegninger 7
   Skal du ha flere montører med tilgang, bruker du komma. F.eks. slik:
   1729,1730,734,12
  • Filnavn: Navnet på filen som ble lastet opp. Det er best å kopiere navnet for å unngå skrivefeil.
  • Oppdatert: Trenger ikke fylles ut.
  • Arkivert: Trenger ikke fylles ut.
 3. Klikk på Lagre.

You must be logged in to post a comment