Endring av standard fra/til dato ved bestilling av rapporter

Endring av standard fra/til dato ved bestilling av rapporter

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-09-19

Ved bestilling av rapporter er standard fra/til dato en uke før siste fredag, fram til torsdagen etterpå.
D.v.s. at fra lørdag 17. september fram til fredag 23. september (2016), så settes standard fra-dato til 9. september (som er en uke før siste fredag som er 16. september), samt til-dato settes til torsdagen etterpå: 15. september.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: templates/reports_*.php

Tidsallokering: Kunde

You must be logged in to post a comment