Gjennomførte endringer

Vise lenk til relevante hjelpesider

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg inn ekstra informasjon i support-postene slik at pyrodok kan sjekke om det er noen relevante dokumenter for en side, og vise en lenk.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: support.pyrodok.no og templates/header.php

Tidsallokering: Pyrodok

Synkronisering av prosjektlisten

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Prosjektlisten skal kunne synkroniseres. Et evt. import-script gjør dette automatisk, men når prosjektene lages manuelt i Pyrodok må prosjektlisten kunne synkroniseres for hånd.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /templates/settings_sync.php,

Tidsallokering: Pyrodok

Opprette nytt prosjekt fra prosjekt-oversikten

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Et nytt prosjekt skal kunne lages fra prosjekt-listen.
Det er noen problemer med å returnere input-felt for prosjekt-verdiene når et nytt prosjekt skal lages, samt tilbakemelding om at prosjektet ble opprettet.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /ajax/record_edit_get.php, /ajax/record_edit_post.php, /includes/functions_project.php,

Tidsallokering: Pyrodok

Legge til nye poster: skjul changelog

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Når en ny post legges til skal ikke changelog vises.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: /ajax/record_edit_get.php

Tidsallokering: Pyrodok

Prosjektoverview: skjul ikke-relevante importknapper, legg til ‘ny’ knapp

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Når import ikke er satt opp kan knappen tas bort fra prosjekt-oversikten.
Ny knapp for å lage nytt prosjekt må på plass her.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: /templates/info_project.php

Tidsallokering: Pyrodok

Skjule ikke-relevante lenker for vanlige brukere

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg inn mulighet for include av css basert på bruker-type, for å skjule funksjonalitet. Hensikt er å skjule lenkene til: instillinger.*, dokumentasjonsfiler, mapping av filer, eksporter.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /templates/dashboard.php, /templates/sidebar.php, /assets/admin.css, /login.php

Tidsallokering: Pyrodok

Tetting-skjema tillater ikke registrering av ø90 og ø800 gjennomføringer

pdok_admin No Comments

2016-07-02

Registrering av gjennomføringene ø90 og ø800 for tetting er ikke mulig.
Work-around: registrer ø89 og ø799.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /sealing/edit.html

parseInt() faller i noen tilfeller (= for noen nettleser-versjoner) tilbake på octal, som gjør at parseInt(’90’) ikke lykkes (tallene 8 og 9 finnes ikke i et oktalt tallsystem). Flere av skjemaene er påvirker og korrigert. Montørene må laste ned skjemaene på nytt.
http://stackoverflow.com/questions/850341/how-do-i-work-around-javascripts-parseint-octal-behavior

Tidsallokering: Pyrodok

Endring timeoversikt: legge til prosjekt- og kundenavn

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Rapport: Timeoversikt. Få med montørnavn samt prosjektnavn & kundenavn.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Kunde

Endring av status-tekster på dokumentasjonsserveren

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Dokumentasjonsserver: “Status” blir “Sluttdokumentasjon:”.
Verdiene er “Sendt” eller “Ikke sendt”.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

Ved endring av prosjektinformasjon blir ikke endringene logget

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg inn logg for endringer for prosjekt.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /ajax/record_edit_post.php

Tidsallokering: Pyrodok