Gjennomførte endringer

Feil i henting av prosjektinformasjon

pdok_admin No Comments

2016-08-22

Import fra Landax må splittes opp pga server-begrensninger hos Landax.
/api/v2/Projects?$top=1000&$skip=0
/api/v2/Projects?$top=1000&$skip=1000
Endringen ble gjennomført av Landax og feilen var derfor en følgefeil.

Alvorlighetsgrad: høy.

Tilpasset import/landax_projects_get.php

Tidsallokering: Kunde

Filnavn for dokumentasjonsfiler skal være kun lowercase

pdok_admin No Comments

2016-08-22

Filhåndtering i lower case samt trim på både filnavn og behandling ved generering av dokumentasjon.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tilpasset ajax/doc_report.php, includes/functions_zip.php

Tidsallokering: Pyrodok

Feil i henting av kundeliste fra Landax

pdok_admin No Comments

2016-08-29

Feil i henting av kundeliste fra Landax:
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() on line <b>102</b><br />
Dette var pga en endring i eksport-rutinen hos Landax som begrenser uttak til 1000 poster om gangen.
Endringen ble gjennomført av Landax og feilen var derfor en følgefeil.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tilpasset: import/landax_customers_get.php

Tidsallokering: Kunde

Feil i arkivert-dato

pdok_admin No Comments

2016-08-24

For arkivert-dato (og sikkert noen andre dato-felt) brukes input-type dato som kan være en lokal dato-format. Dette fungerer ikke ilag med dato-formatet fra mySQL-serveren (som alltid er yyyy-mm-dd) og fører til at 1. datoen ikke kan vises i feltet, og 2. når posten lagres blir feltet satt til tom.

Alvorlighetsgrad: høy.

Tilpasset: /ajax/record_edit_get.php

Tidsallokering: Pyrodok