Feil i henting av prosjektinformasjon

Feil i henting av prosjektinformasjon

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-22

Import fra Landax må splittes opp pga server-begrensninger hos Landax.
/api/v2/Projects?$top=1000&$skip=0
/api/v2/Projects?$top=1000&$skip=1000
Endringen ble gjennomført av Landax og feilen var derfor en følgefeil.

Alvorlighetsgrad: høy.

Tilpasset import/landax_projects_get.php

Tidsallokering: Kunde

You must be logged in to post a comment