Feil i arkivert-dato

Feil i arkivert-dato

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

For arkivert-dato (og sikkert noen andre dato-felt) brukes input-type dato som kan være en lokal dato-format. Dette fungerer ikke ilag med dato-formatet fra mySQL-serveren (som alltid er yyyy-mm-dd) og fører til at 1. datoen ikke kan vises i feltet, og 2. når posten lagres blir feltet satt til tom.

Alvorlighetsgrad: høy.

Tilpasset: /ajax/record_edit_get.php

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment