Tetting-skjema tillater ikke registrering av ø90 og ø800 gjennomføringer

Tetting-skjema tillater ikke registrering av ø90 og ø800 gjennomføringer

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-07-02

Registrering av gjennomføringene ø90 og ø800 for tetting er ikke mulig.
Work-around: registrer ø89 og ø799.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /sealing/edit.html

parseInt() faller i noen tilfeller (= for noen nettleser-versjoner) tilbake på octal, som gjør at parseInt(’90’) ikke lykkes (tallene 8 og 9 finnes ikke i et oktalt tallsystem). Flere av skjemaene er påvirker og korrigert. Montørene må laste ned skjemaene på nytt.
http://stackoverflow.com/questions/850341/how-do-i-work-around-javascripts-parseint-octal-behavior

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment