Endring av status-tekster på dokumentasjonsserveren

Endring av status-tekster på dokumentasjonsserveren

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Dokumentasjonsserver: “Status” blir “Sluttdokumentasjon:”.
Verdiene er “Sendt” eller “Ikke sendt”.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

You must be logged in to post a comment