Vise lenk til relevante hjelpesider

Vise lenk til relevante hjelpesider

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Legg inn ekstra informasjon i support-postene slik at pyrodok kan sjekke om det er noen relevante dokumenter for en side, og vise en lenk.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: support.pyrodok.no og templates/header.php

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment