Opprette nytt prosjekt fra prosjekt-oversikten

Opprette nytt prosjekt fra prosjekt-oversikten

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-09-12

Et nytt prosjekt skal kunne lages fra prosjekt-listen.
Det er noen problemer med å returnere input-felt for prosjekt-verdiene når et nytt prosjekt skal lages, samt tilbakemelding om at prosjektet ble opprettet.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /ajax/record_edit_get.php, /ajax/record_edit_post.php, /includes/functions_project.php,

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment