Endre uthenting av rapporter

Endre uthenting av rapporter

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Rapporter; fremgangsmåten:

  1. Kjør spørring basert på valgt fra/til dato sam arkiverte/fakturerte poster;
  2. Få en prosjektliste;
  3. Gå gjennom liste og sammenlign med rapportene der invoiced:true og fra/til er lik datoene, og marker der dette gir en match som grønn;
  4. Vis listen med markeringen til brukeren.

Ta bort ‘marker postene som klar til dokumentasjon’.

Alvorlighetsgrad: høy.

Kilde: /templates/reports.php, /templates/reports_sealing.php

Timeallokering: Kunde

You must be logged in to post a comment