Prosjektoversikt: endringer

Prosjektoversikt: endringer

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Prosjektoversikt:

  1. Ved valg av prosjekt: automatisk fra/til dato for ikke-arkiverte poster
  2. Kolonne ‘dokumentert’ skal hete ‘publisert’ i stedet
  3. Ny funksjon ‘marker til dokumentasjon’
  4. Knappen ‘Send til dokumentasjonserver’ skal hete ‘Publiser punktinfo’.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

You must be logged in to post a comment