Norsk oversettelser av feltnavn ved redigering av prosjektinfo

Norsk oversettelser av feltnavn ved redigering av prosjektinfo

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Språk: oversett for ‘rediger prosjekt’: ‘Number’, ‘Date end’, ‘Date start’, ‘Email’, ‘Internal comment’, ‘Internal note’, ‘Travel article price code’.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment