Siste versjon av domPDF – motoren bak PDFene

Siste versjon av domPDF – motoren bak PDFene

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-07-02
Oppgrader PDF-version.
Alvorlighetsgrad: lav.

Dette ble ordnet 2017-07-07 og siste versjon av domPDF ble lagt ut: 0.8.0.
En endring ble gjort senere (07-16) da det ble oppdaget at en sikkerhetsinnstilling gjorde at den standard ikke hentet remote innhold – dvs at bildene ikke kom med.

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment