Flytte arkivert punktinformasjon til en annen tabell

Flytte arkivert punktinformasjon til en annen tabell

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2016-08-24

Se på mulighet å arkivere gammel punktinformasjon til annen tabell.

Virker ikke være nødvendig.
http://stackoverflow.com/questions/7115616/move-inactive-rows-to-another-table

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok

You must be logged in to post a comment