Nye oversikt

Nye oversikt

pdok_admin No Comment
Gjennomførte endringer

2023-06-30
Nye enkle oversikter er på plass.
Pyrodok kan nå kjøre enkle spørringer, og viser resultatene rett på skjermen; skal du ha en PDF av det bruker du vanlig utskriftsmetode (ctrl+P). Du kan også kopiere verdiene fra skjermen og lime de inn i et Excel-ark.

You must be logged in to post a comment