Prosjektoversikt: endringer

Prosjektoversikt: endringer

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Prosjektoversikt:

  1. Ved valg av prosjekt: automatisk fra/til dato for ikke-arkiverte poster
  2. Kolonne ‘dokumentert’ skal hete ‘publisert’ i stedet
  3. Ny funksjon ‘marker til dokumentasjon’
  4. Knappen ‘Send til dokumentasjonserver’ skal hete ‘Publiser punktinfo’.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

Endring av standard fra/til dato ved bestilling av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-09-19

Ved bestilling av rapporter er standard fra/til dato en uke før siste fredag, fram til torsdagen etterpå.
D.v.s. at fra lørdag 17. september fram til fredag 23. september (2016), så settes standard fra-dato til 9. september (som er en uke før siste fredag som er 16. september), samt til-dato settes til torsdagen etterpå: 15. september.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: templates/reports_*.php

Tidsallokering: Kunde

Ny oversikt med ikke-publiserte poster

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg til: ny oversikt med poster som ikke er publisert enda (= sendt til dokumentasjonsserver).

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: templates/queries.php

Tidsallokering: Kunde

Endre uthenting av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Rapporter; fremgangsmåten:

  1. Kjør spørring basert på valgt fra/til dato sam arkiverte/fakturerte poster;
  2. Få en prosjektliste;
  3. Gå gjennom liste og sammenlign med rapportene der invoiced:true og fra/til er lik datoene, og marker der dette gir en match som grønn;
  4. Vis listen med markeringen til brukeren.

Ta bort ‘marker postene som klar til dokumentasjon’.

Alvorlighetsgrad: høy.

Kilde: /templates/reports.php, /templates/reports_sealing.php

Timeallokering: Kunde

Norsk oversettelser av feltnavn ved redigering av prosjektinfo

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Språk: oversett for ‘rediger prosjekt’: ‘Number’, ‘Date end’, ‘Date start’, ‘Email’, ‘Internal comment’, ‘Internal note’, ‘Travel article price code’.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok

Flytte arkivert punktinformasjon til en annen tabell

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Se på mulighet å arkivere gammel punktinformasjon til annen tabell.

Virker ikke være nødvendig.
http://stackoverflow.com/questions/7115616/move-inactive-rows-to-another-table

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok

Vise lenk til relevante hjelpesider

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg inn ekstra informasjon i support-postene slik at pyrodok kan sjekke om det er noen relevante dokumenter for en side, og vise en lenk.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: support.pyrodok.no og templates/header.php

Tidsallokering: Pyrodok

Synkronisering av prosjektlisten

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Prosjektlisten skal kunne synkroniseres. Et evt. import-script gjør dette automatisk, men når prosjektene lages manuelt i Pyrodok må prosjektlisten kunne synkroniseres for hånd.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /templates/settings_sync.php,

Tidsallokering: Pyrodok

Opprette nytt prosjekt fra prosjekt-oversikten

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Et nytt prosjekt skal kunne lages fra prosjekt-listen.
Det er noen problemer med å returnere input-felt for prosjekt-verdiene når et nytt prosjekt skal lages, samt tilbakemelding om at prosjektet ble opprettet.

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: /ajax/record_edit_get.php, /ajax/record_edit_post.php, /includes/functions_project.php,

Tidsallokering: Pyrodok

Legge til nye poster: skjul changelog

pdok_admin No Comments

2016-09-12

Når en ny post legges til skal ikke changelog vises.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: /ajax/record_edit_get.php

Tidsallokering: Pyrodok