Legge til en ny artikkel for “Tettinger”

Legge til en ny artikkel for “Tettinger”

pdok_admin No Comments

 1. Logg inn på kontrollpanelet til Pyrodok.
 2. Gå til Database. Finn pdok_sealing_codes og klikk på denne.
 3. Scroll litt ned og klikk på Legg til.
 4. I feltet Category, skriv ‘article’.
 5. Feltene ‘key’ og ‘value’ kan godt ha samme innhold, men sjekk de øvrige postene for eksempler der ‘key’ ofte er et nummer eller en kode, og ‘value’ inneholder tekstbeskrivelsen
 6. Feltene ‘Value2’, ‘Value3’ og ‘Value4’ skal ikke innholde noen verdier.
 7. Avslutt ved å klikke Lagre.
 8. Du kan nå laste siden på nytt for å se endringene du har gjort.

Få informasjon over til mobil-appen

Pyrodok har verdier i to sets med tabeller; de som begynner med ‘df_’ og de som begynner med ‘pdok_’. Tabellene med ‘df_’ er de som brukes av mobil-appen mens tabellen som begynner med ‘pdok_’ brukes av desktoppen.

 1. Klikk på ‘Synkroniser’ i listen til venstre.
 2. Klikk på ‘Poster for tabell sealing_codes’
  Ikke-synkroniserte poster vises med uttrykstegn
 3. Skroll ned, velg ‘Velg All’ og så ‘Synkroniser’.
  Neste gang du synkroniserer blir de nye verdiene kopiert til mobilen.

Få artikkelen med i prisutregningen

Utregningsmodulen for tetting henter prisinformasjon ikke fra pdok_sealing_codes, men fra pdok_sealing_articles.
Artikkelen skal derfor også legges inn her.

 1. Gå til Database. Finn pdok_sealing_articles og klikk på denne.
 2. Scroll litt ned og klikk på Legg til.
 3. Feltene ‘key’ og ‘value’ skal ha samme verdiene som for posten du la til i tabellen pdok_sealing_codes
 4. Feltene ‘Price 1’ og ‘Price 2’ skal klart ha hver sin verdi.
 5. Avslutt ved å klikke Lagre.

Få artikkelen med i dokumentasjon

Har du en dokumentasjonsfil, må denne lastes opp en annen plass, og så kobles til artikkelen. Gjør følgende:

 1. Klikk på Dokumentasjonsfiler under Dokumentasjon.
 2. Nederst finner du et avsnitt ‘Last opp en ny fil’. Velg den ved å klikke på knappen nedfor, og last opp filen.
 3. Filen skal nå vises i listen. Marker og kopier filnavnet slik at du kan lime navnet inn senere for å unngå skrivefeil.
 4. Klikk på Mapping av filer under Dokumentasjon.
 5. Klikk på ‘Mapping for Tetting’.
 6. Klikk på knappen nederst, ‘Legg til’.
 7. Velg ‘sealing’ som Category
 8. Velg som ‘Key’ produktnavnet du brukte da artikkelen ble lagt inn.
 9. Oppgi både ‘Date from’ og ‘Date until’ i format År-Måned-Dag, f.eks. 2019-04-01 (første april 2019).
 10. Lim inn filnavnet i felt ‘Files’, og trykk Lagre.

Legge inn nye valg for tidsbruk

pdok_admin No Comments

 1. Logg inn på kontrollpanelet til Pyrodok.
 2. Gå til Database. Finn pdok_sealing_codes og klikk på denne.
 3. Scroll litt ned og klikk på Legg til.
 4. I første felt fyller du inn extra_hours for å markere at dette gjelder timer.
 5. Gi et beskrivende ord i både feltet Key og Value. Du skal altså skrive det samme i begge feltene.
 6. Skriv et nummer i feltet Sort for å gi feltet en spesiell plassering (dette er valgfritt).
 7. Avslutt ved å klikke Lagre.
 8. Gratulerer! Du kan nå laste siden på nytt for å se endringene du har gjort.

Åpne rapporter som HTML

pdok_admin No Comments

2017-07-20
Legg til en mulighet å åpne rapportene som HTML. Utseendet er ikke like bra som med en PDF men det er godt nok i tilfeller der det ellers ikke blir mulig med rapport pga begrensningene i domPDF.
Alvorlighetsgrad: middels.

Dette valget er nå på plass. Gi beskjed hvis du oppdager feil.

Tidsallokering: Pyrodok

Nye funksjoner i debug-vinduet på mobilen

pdok_admin No Comments

2017-07-12

I debug-vinduet på mobilen:

 1. Nytt valg: Sjekk forbindelse
  Brukeren kan nå sjekke om appen har direkte forbindelse med serveren, ved å klikke på “Ping server”-knappen. Serveren gir en tilbakemelding med mobilens IP-nummer, som support kan spør etter.
 2. Nytt valg: Brukerstøtte
  Ved behov kan support spør om å få tilsendt informasjon om tilstand på mobilen; knappen “Send statistikk” sender brukerdata til support som da får et bedre inntrykk i oppsettet.
 3. Nytt valg: Performance
  Pyrodok-appen fungerer på en rekke Android-mobiler. Noen av disse begynner blir nokså gamle, og support kan spørre brukeren om å trykke på “Run test”-knappen, som forteller konkret om hvor kjapp mobilen er.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Pyrodok

Siste versjon av domPDF – motoren bak PDFene

pdok_admin No Comments

2016-07-02
Oppgrader PDF-version.
Alvorlighetsgrad: lav.

Dette ble ordnet 2017-07-07 og siste versjon av domPDF ble lagt ut: 0.8.0.
En endring ble gjort senere (07-16) da det ble oppdaget at en sikkerhetsinnstilling gjorde at den standard ikke hentet remote innhold – dvs at bildene ikke kom med.

Tidsallokering: Pyrodok

Prosjektoversikt: endringer

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Prosjektoversikt:

 1. Ved valg av prosjekt: automatisk fra/til dato for ikke-arkiverte poster
 2. Kolonne ‘dokumentert’ skal hete ‘publisert’ i stedet
 3. Ny funksjon ‘marker til dokumentasjon’
 4. Knappen ‘Send til dokumentasjonserver’ skal hete ‘Publiser punktinfo’.

Alvorlighetsgrad: middels.

Tidsallokering: Kunde

Endring av standard fra/til dato ved bestilling av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-09-19

Ved bestilling av rapporter er standard fra/til dato en uke før siste fredag, fram til torsdagen etterpå.
D.v.s. at fra lørdag 17. september fram til fredag 23. september (2016), så settes standard fra-dato til 9. september (som er en uke før siste fredag som er 16. september), samt til-dato settes til torsdagen etterpå: 15. september.

Alvorlighetsgrad: lav.

Kilde: templates/reports_*.php

Tidsallokering: Kunde

Ny oversikt med ikke-publiserte poster

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Legg til: ny oversikt med poster som ikke er publisert enda (= sendt til dokumentasjonsserver).

Alvorlighetsgrad: middels.

Kilde: templates/queries.php

Tidsallokering: Kunde

Endre uthenting av rapporter

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Rapporter; fremgangsmåten:

 1. Kjør spørring basert på valgt fra/til dato sam arkiverte/fakturerte poster;
 2. Få en prosjektliste;
 3. Gå gjennom liste og sammenlign med rapportene der invoiced:true og fra/til er lik datoene, og marker der dette gir en match som grønn;
 4. Vis listen med markeringen til brukeren.

Ta bort ‘marker postene som klar til dokumentasjon’.

Alvorlighetsgrad: høy.

Kilde: /templates/reports.php, /templates/reports_sealing.php

Timeallokering: Kunde

Norsk oversettelser av feltnavn ved redigering av prosjektinfo

pdok_admin No Comments

2016-08-24

Språk: oversett for ‘rediger prosjekt’: ‘Number’, ‘Date end’, ‘Date start’, ‘Email’, ‘Internal comment’, ‘Internal note’, ‘Travel article price code’.

Alvorlighetsgrad: lav.

Tidsallokering: Pyrodok