Tag Archives: admin-info_pricing

Prisutregning Stålisolering

pdok_admin No Comments

Utregning av pris for et stål-punkt skjer på følgende måte.

 • Rutinen kontrollerer først om punktet skal regnes ut; hvis punktet er satt til å beregnes manuelt, eller hvis punktet allerede er fakturert, fortsetter ikke rutinen.
  For å sette et punkt til manuell utregning, klikk på punktet for å redigere, og sett feltet “Manuell prisutregning” til “1”; for å sette punktet til automatisk utregning skal dette felt være tom (det er det som er utgangspunktet).
 • Er punktet ikke knyttet til et prosjekt – noe som normal ikke vil skje – settes prisene til 0 – det blir enklere å oppdage slike punkt senere, siden punkt ikke blir fakturert hvis de ikke er tilknyttet et prosjekt.
 • Rutinen sjekker nå om punktene for prosjektet må beregnes basert på prisene satt for material & arbeid på prosjektnivå eller materialnivå. For prisene på materialnivå slår dessuten priskode 1 eller 2 inn (dette styres av feltet “Priskode” på prosjektnivå).
  Rutinen sjekker felt “Prisutregning” på prosjektnivå for å finne ut av dette. Dette feltet har verdi “project” eller “material”, og verdien gjelder for hele prosjektet (på utregningstidspunktet).
 • Prisene for material samt akkord gjelder pr m2, og prisene for arbeid og evt. ekstra arbeid (som kan registreres når f.eks. arbeidsforholdene ikke er som avtalt) gjelder pr time.
 • For isoleringsarbeid hvor et punkt blir kledd inn, f.eks. med Conlit 300, er det dessuten mulig å oppgi prisene basert på material-variantene. Tykkelsene 10, 15, 20 og 30 (mm) har jo forskjellige kostnader, og prisene kan derfor spesifiseres pr materialvariant.
  Sjekk f.eks. en aktuell materialtype i tabell “pdok_steel_codes”. Feltet “Value3″ inneholder variantene, og Price1” og “Price2” inneholder prisene. Hvis “Price1” inneholder kun én verdi, gjelder den verdien som pris for alle varianter; har man f.eks. variantene “10,15,20,30” og “Pris1” inneholder “150,170,230,270” så finner rutinen ut at “230” skal brukes hvis den brukte materialvarianten er “20” (og priskoden er 1).
 • Etter å ha funnet ut hva slags pris rutinen skal bruke, fortsetter den nå å regne ut beløpene for material, akkord, arbeid og ekstra arbeid.
 • Rutinen henter så rabatt-satsene fra prosjektet. En rabatt-sats på 0 vil si ingen rabatt; en sats på 100 vil si dobbel pris, og -50 vil si 50% rabatt.
  For stål kan prisene justeres for materialet og for arbeidet. Det er ingen rabatt for akkord-utregningen.