Tag Archives: teknisk

Aktivere prosjekt-spesifikke hjelpemidler (Tetting-registrering)

pdok_admin No Comments

Noen prosjekt har hjelpemidler i form av popups, som kun må aktiveres for visse prosjekt.
Et eksempel kan være prosjekt 17500 som viser til brukerne en knapp med en viss ID (som er en property av et HTML-element).

I tabellen ‘pdok_project_codes’ registreres det da noe slik:
fk_project: 17500
category: ui
key: popup_helper_test
value: show

Denne verdier sørger for at når prosjekt 17500 er valgt, så viser Pyrodok-appen HTML-elementet med ID popup_helper_test, gitt at det finnes.